Menu

Duyurular


Gemiadamı Cüzdanları

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0313-251 = 21/05/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/05/2009 tarih ve  2266-235/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2009 tarih ve 15359 sayılı yazısına atfen;

 

1. Benelüks Ülkelerinin (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Vize Çalışma Grubuna sunduğu bildirime istinaden, anılan ülkelerin 01.06.2009 tarihinden itibaren , 12 Kasım 2007 tarihi itibariyle Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilmeye başlanan yeni tip Gemiadamı Cüzdanlarını tanıyacağı,

 

2. Benelüks Ülkeleri limanlarına sefer yapan gemilerde çalışan gemiadamlarımızın mağdur olmamaları ve yapılan denetimlerde Türk Bayraklı gemilerin tutulmalarının önlenmesini teminen, halen gemiadamı cüzdanını yenilemeyen gemiadamlarımızın gemiadamı cüzdanlarını yenilemeleri hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz