Menu

Duyurular


Gemiadamı Cüzdan Basımı Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 769-580 = 27/12/2013

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/12/2013 tarih ve  5261-745 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ek’te de bir örneği sunulan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 14.11.2013 tarih ve 2013/245 sayılı Uygulama Talimatı’nda özetle; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bağlısı liman başkanlıkları tarafından yapılan gemiadamı cüzdanları basım işlemlerinin bundan sonra Ankara’da kurulan Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından tek elden yapılacağı, belirtilmektedir.
 
Liman Başkanlıklarının ve gemiadamlarının “Gemiadamı Cüzdan Basım” işlemine ilişkin iş ve işlemleri nasıl takip edeceklerine dair detayların da yer aldığı bahse konu Uygulama Talimatı Odamız Web sayfasının Genel Duyurular Bölümünün Gemiadamları alt sekmesinde yer almaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK: Uygulama Talimatı (5 Sayfa)  
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz