Menu

Duyurular


Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0188-0155 = 12/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/03/2009 tarih ve  1084-131/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği” 12.03.2009 tarihli 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Yönetmeliğin amacı; gemi ve su araçlarının tonilatolarının ölçülmesine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, tonilato ölçme ve ölçüm sonuçlarını belgelendirmeye ilişkin usul ve esasları tespit etmek, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmektir.”

 

Denilmekte olup, anılan Yönetmelik ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz