Menu

Duyurular


Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm...

SİRKÜLER NO: 4.10 / 0394-317 = 29/06/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/06/2009 tarih ve  2862-298/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu Yönetmelik Değişikliği ile;

 

1. 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinin, 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Askerî amaçlı gemiler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak askerî amaçlı bir geminin sivil tesislerde inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Askerî amaçlı olmayan tüm diğer gemilerin askeri bir tersanede inşa, tadilat, bakım, onarım işlemlerinde de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.”

 

2. Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Gazdan arındırma uzmanı” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

“Gazdan Arındırma Uzmanı: Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun kimya mühendisi, kimyager, makine mühendisi, gemi mühendisi, gemi makine işletme mühendislerinden en az iki yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az bir yıl bakım, onarım veya gemi söküm tesisinde çalışmış olanlar, üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden mezun ve petrol ve petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az iki yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlar ile İdare tarafından belirlenen ve denetim için görevlendirilen personelin, verilen gazdan arındırma eğitimini başarı ile tamamladığını gösterenlerin sertifika ile müracaatı sonucu, İdareden Gazdan Arındırma Uzmanlığı Belgesi almış olan kişileri,”

 

3. Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki gerekleri yerine getirmeyen Gazdan Arındırma Uzmanı, İdare tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarılma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tekrar uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, Gazdan Arındırma Uzmanının sertifikası iptal edilir. Bu madde uyarınca sertifikaları iptal edilen sertifika sahipleri bir yıl süre ile yeni sertifika almak için müracaat edemez.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 Ek:1 yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz