Menu

Duyurular


Gemi Tutulmaları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 447-360 =25/06/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.06.2020 tarih ve 1762-747/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve E.34216 sayılı yazısı ile,  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2020 tarih ve E.170 sayılı yazısından bahisle; limanlarımızda ve Türk Boğazlarında sağlık işlemlerinin işleyişi hakkında açıklamalar yapılarak Serbest Pratika verilen gemilerde hasta çıkarma, Türk ve yabancı personel değişimi işlemleri ile tamir, bakım, su/kumanya/yakıt ikmali ve benzeri nedenlerle temas işlemlerinin yapabileceği, Türk Boğazlarından transit geçen veya Türk limanlarında uğraksız geçiş yapan gemilerden ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin izin ve gözetiminde hasta çıkarma, personel değişimi işlemleri ile tamir ve su/kumanya/yakıt ikmali gibi benzeri nedenlerle temas işlemleri yapılabileceği, personel değişimi işlemlerinde gemiden ayrılacak ve katılacak personelin sağlık durumlarının kontrol edilerek sağlık riski taşımayan personelin gemiden ayrılması ve katılmasına izin verileceğinin bildirildiği,

Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınına yönelik olarak mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda salgının etkisi azaltılarak normalleşme sürecine geçildiği, Yaşanılan normalleşme süreci kapsamında gemilere uğradıkları yabancı ülke limanlarında Liman Devleti Denetimleri yapılmaya başlanmış ve tutuklamaların olduğu, tutuklamaların, gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin olmayışı, maaşlarının zamanında ödenmemesi ve yurda dönüşleri için planlamaların yapılmamış olması nedenleriyle yaşandığı,

Limanlarımızda ve boğazlarda Türk ve yabancı gemiadamı değişimlerinin tekrar başlaması kararı alındığı, gemilerde çalışan ve kilit personel olan gemiadamlarının geminin seferlerine göre değişimlerinin ülkemizde veya değişime izin verilen diğer ülkelerde yapılması konusunda planlamanın yapılması gerektiği,

Ülkemizin, başta bayrak taşıyıcı havayolu kuruluşu olan Türk Hava Yolları'nın (THY) ve diğer milli hava yolları firmalarının iç ve dış hatlarda seferlerine başladığı, sefer sayıları ve gidilen ülke sayılarının ülkelerin pandemi ile mücadele durumuna göre artırıldığı, gemilerde yapılacak gemiadamı değişimlerinin bahse konu seferlere göre yapılabileceği, direk seferlerin olmadığı durumlarda aktarmalı seferlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği,

Bu kapsamda, Denizcilik Çalışma Sözleşmesine (MLC 2006) uygun olarak iş sözleşmesi bulunmayan (süresi biten veya azami kontrat süresi aşılan) gemiadamlarının yurda dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla birlikte kayıt altına alınması ve geminin sonraki seferlerine bağlı olarak yapılacak güncel planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği,

Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerimize yapılacak önsörvey uygulamalarında konunun önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi, diğer denetim konularına ek olarak gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin, gemiadamı değişimleriyle ilgili planlamaların ve maaşların ödendiğinin kontrolünün yapılması, limanlarımızda ve boğazlarda gemiadamı değişimlerinin yapılabildiğinin sektöre duyurulması hususları,”

Belirtilmektedir.

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz