Menu

Duyurular


Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daır Yönetmelık HK.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 503-356 =  16/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/08/2012 tarih ve  3193-411 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

15.08.2012 Tarih 28385 Sayılı Resmi Gazete

    

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından  “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,  15.08.2012 tarihli 28385 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan Değişiklik Yönetmeliğine özetle;

 

Madde 8 -  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İdari Yaptırımlar

Madde 19 -

(7) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında;

a)AIS cihazı bulundurması gerektiği halde bulundurmayanlara 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun  20 inci maddesi gereğince yaptırım uygulanır.

b)AIS cihazı faal olduğu halde çalıştırmayanlar ile AIS cihazının arızalanması durumunda arızasını en yakın liman başkanlığına bildirmeyenlere 618 Sayılı Limanlar Kanunun 11 inci maddesi gereğince yaptırım uygulanır.

(8) 23 üncü maddenin beş, altı ve yedinci fıkralarına aykırı hareket edenler hakkında 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince idari yaptırım uygulanır ve 10.000TL idari para cezası verilir.

 

Madde 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinden önce gelmek üzere “AIS cihazı bulundurmak yükümlülüğünde olan gemilerin kızakta bulunma, arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde bu cihazlarını açık ve çalışır halde bulundurması zorunludur. Söz konusu cihazın arıza yapması durumunda gemi/tekne kaptan/donatanları durumu ivedilikle en yakın liman başkanlığına bildirmek zorundadır.” cümleleri eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) İdare, ücreti karşılığında gemi trafik hizmetlerinden ve AIS’den elde edilen verileri ve görüntüleri uygun gördüğü gemi sahiplerine, gemi işleticilerine, liman tesislerine, acentelere veya denizcilik ile ilgilenen kuruluşlara verebilir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 Ek: İlgili Resmi Gazete

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz