Menu

Duyurular


Gemi Temas İşlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 197-143 = 29/03/2022


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.03.2022 tarih ve 1607/263/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 28.03.2022 tarih ve E-94161151-499 sayılı yazıda özetle ;

Türk Boğazlarını transit geçmek isteyen gemilere yapılacak temas ile ilgili işlemlerin 10 Haziran 2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yönetmeliği'nin 34 üncü maddesi ile 09 Mayıs 2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Sağlığı Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde yürütüldüğü,

Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit geçiş işlemine tabi gemilerin temas izinlerinin 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/  adresi üzerinden yapılmakta iken COVID-19 salgını nedeniyle salgın tedbirleri kapsamında gemilere yönelik temas işlemleri usul ve esaslarının belirlenerek Genel Müdürlüklerinin 03.04.2020 tarih ve 54 sayılı yazısı ile bildirildiği, COVID-19 salgınının gerilemesi nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda Türk Boğazlarında isteğe bağlı transit geçiş işlemine tabi gemilerin temas izinlerinin 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren salgın öncesinde olduğu gibi Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/ bölümü üzerinden yürütüleceği ifade edilmektedir.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz