Menu

Duyurular


Gemi Takip Programının Yeni Sürümünün Kullanıma Açılması hk.

SİRKÜLER NO: 8,5  / 770-541 = 20/12/2012

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan,

19/12/2012 tarih ve  1480-13469 sayılı “Gemi Takip Programının Yeni Sürümünün Kullanıma Açılması” konulu yazısında;

 

“Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan 04/12/2012 tarih ve 6226 sayılı yazılarında; 06.08.2012 tarihinden itibaren pilot bölge olarak belirlenen Karadeniz Ereğli, Dikili ve İskenderun Gümrük Müdürlüklerinde kullanıma açılan, Gemi Takip Programının yeni sürümünün 01/01/2013 tarihinden itibaren gemi kontrol işlemlerinin yürütüldüğü deniz bağlantısı bulunan tüm Gümrük Müdürlüklerinde kullanıma açılmasının planlanmış olduğu, bu kapsamda belirtilen tarihten itibaren yeni kayıtlar ve ilgili işlemler yazımız ekinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde programın yeni sürümü üzerinden yapılmaya başlanacağı, bildirilmektedir.

 

Buı nedenle; Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında: faaliyet gösteren acentelerin, Gemi Kontrol Gümrük Muhafaza Bölge Amirliğine, Gemi Takip Programının Usul ve Esaslarının eki Form-2'de yer alan dilekçeyi doldurup, Acente Yetki Belgesi örneği, vekaletname fotokopisi ve vekaletname verilen kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri ile birlikte başvurmaları durumunda; "Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme'' yetkisine sahip personel tarafından, acente personeline programa erişim için gerekli yetkilendirmiş işlemi yapılacaktır.

 

Yetkilendirme işlemi yapılan acente personelinin, Bakanlığımız web sitesinde "Online İşlemler-Uygulamalar" sayfasına girerek "Merkezi Bilge Şifre Değiştirme Programı" linki üzerinden şifre oluşturma işlemini gerçekleştirdikten sonra şifresi aktif hale gelen kullanıcı, Gemi takip programına girebilecektir.”

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ve ekleri ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz