Menu

Duyurular


Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 174-108 = 28/02/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.02.2019 tarih ve 777-125/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  27.02.2019 tarih ve 30699 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde yer alan “28/2/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiş olup bahse konu değişiklik aşağıda ilgili madde üzerine işlenerek gösterilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek: RG-18/2/2015-29271)

İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, (Değişik ibare: RG-1/3/2018-30347)  28/2/2019 28/2/2020  tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.

 

Bahse konu Yönetmelik değişikliği İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yer aldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek : İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz