Menu

Duyurular


Gemi Sicil Tüzüğü Taslağı Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1  / 473-355 = 23/07/2013

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/07/2013 tarih ve 2904-440 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 18.07.2013 tarih 7532 sayılı yazıları ile;
 
-       Bakanlıklarınca “Gemi Sicil Tüzüğü” Taslağı hazırlandığı ve taslak ve gerekçenin www.didgm.gov.tr adresinden temin edilebileceği,
 
-       Söz konusu Taslak hakkındaki görüşlerin 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca,  yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 formuna işlenerek 30 gün içinde bildirilmesi ve ayrıca formun nesra.dogan@udhb.gov.tr adresine iletilmesi, iletilmemesi halinde ise görüşün olumlu sayılacağı,
 
hususları bildirilmektedir.
 
Odamızın web sayfasında Ana Sayfada “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan konu Taslakla ilgili görüşlerinizin 12 Ağustos 2013 tarihi akşamına kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
EKLER :  
EK 1 : Gemi Sicil Tüzüğü Taslağı
EK 2 : Gerekçe
EK 3 : EK-2 Form 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz