Menu

Duyurular


Gemi Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0331-245 = 18/05/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/05/2011 tarih ve  2043-308/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Merkez/Kocaeli 3.İcra Dairesi’nin 16.05.20011 Tarih ve 2010 / 509TLMT Dosya nolu yazısına.atfen;

 

Kamboçya Bayraklı , 1970 yapımı, 7039256 IMO No.lu SORMOVSKIY 17 isimli Genel Kargo Gemisi bir borçdan dolayı birinci artırması 25.05.2011 günü saat 14:00–14-15’te Kocaeli 3.İcra Müdürlüğü’nde yapılacağı ve o gün kıymetinin %60’ına istekli bulunmadığı takdirde, 30.05.2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 2.artırmanın yapılarak satılacağı;

 

-İhaleye iştirak edeceklerin bu işle ilgili olmaları gerektiği, satış şartnamesinin 2010/509TLMT No.lu Dosya numarasından gideri verilerek temin edebileceği,

bildirilmekte olup, konu yazı ek’tedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: ilgi yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz