Menu

Duyurular


Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi

SİRKÜLER NO: 7.4 / 440-266 = 01/07/2024

İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2024 tarih ve E-94161151-010.04-247308388  sayılı yazısı. 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda; 

‘’Bilindiği üzere ülkemiz limanlarında ve Türk Boğazlarında gemilere yönelik olarak yürütülen gemi sağlık işlemleri Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda gemi sağlık hizmetlerine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla 27.06.2024 tarih ve E-10600330-010.04-247158249 sayılı Genel Müdürlük Makam Onaylı “Gemi Sağlık İşlemleri Yönergesi” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönerge ve eklerine Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan "https://www.hssgm.gov.tr/YonergelerGenelgeler" adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz / rica ederim.’’

Denilmektedir. 

Sayın üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. 

 

 
 

 

Saygılarımızla, 

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU 

Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz