Menu

Duyurular


Gemi Personeli Değişikliği Hakkında Güncel Bilgiler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 695-557 = 28/09/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.09.2020 tarih ve 2558/1067/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 23 Eylül 2020 tarihli Ek-1’de sunulan yazıda, Uluslararası Kuru Yük Gemi Sahipleri Birliği (International Association of Dry Cargo Shipowners –INTERCARGO) tarafından sağlanan, Güney Afrika’da uygulanan gemi personeli değişikliği süreci, değişime izin verilen  limanlar ve havacılık faaliyetleri hakkında güncel bilgiler yer almaktadır.

Avustralya, Çin, Tavyan, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Vietnam’da uygulanan gemi personeli değişim protokollerine ait Asya Armatörler Birliği (Asian Shipowners’ Association – ASA) tarafından verilen güncel bilgiler bahse konu yazının Ek-2’sinde sunulmaktadır.

Ayrıca, Singapur Armatörler Birliği (Singapore Shipping Associations – SSA) tarafından, Singapur Deniz ve Liman İdaresi’nin (Maritime and Port Authority of Singapore – MPA) PSC38 no’lu yazısı (Ek-3) ile PCR test sonuçlarının beyan süresinin 48 saatten 72 saate çıkartıldığı, karantina tesislerinde kalış sürelerinin 3 güne (72 saate) kadar uzatıldığı ve gemiye katılacaklar için işverenler (gemi sahipleri) tarafından sağlanması gereken PCR testleri ile ilgili yeni uygulamaların yer aldığı,

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz