Menu

Duyurular


Gemi İnsanlarının Gemiye Katılımları ile İlgili Test ve Karantina Uygulamaları Tavsiyeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 499-413 =20/07/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.07.2020 tarih ve 1994-823/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 13 Temmuz 2020 tarih ve COVID-19(20)111 sayılı yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) ve

Uluslararası Denizcilik Sağlık Birliğinin (International Maritime Health Association - IMHA)

yayınladıkları gemi insanlarının gemilere katılımı ile ilgili karantina ve test uygulamalarına ilişkin tavsiyelere yer verilmektedir.

Denizcilik firmalarının kullanımı için WHO tarafından onaylı ve yetkili PCR test kiti üreten firmaların listesine https://bit.ly/3fAZGDA linkinden ulaşılabileceği, COVID-19 virüsüne maruz kalıp kalınmadığının tespitinde tükürük testinin etkinliğine yönelik tavsiyelerde bulunulduğu, bahse konu tükürük testinden ziyade nazofaringeal (üst yutak) veya orofaringeal (ağız ve geniz) bezlerden alınan örneklerin daha hassas ve güvenilir olduğu, ancak bu testlerin elde edilemediği durumlarda tükürük örneği alınan testlerin de kullanılabileceği ifade edilmekte, WHO tarafından hazırlanan test prosedürlerine ilişkin güncel yayına https://bit.ly/2B5xbPp linkinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

IMHA tarafından hazırlanan, detayları Ek'te sunulan, gemi insanlarının gemilere katılımı ile ilgili karantina ve test uygulamalarına kapsamında;

Gemi insanlarının bulundukları ülke dışında bir ülkede bulunan gemiye katılması durumunda, bulunduğu ülkeden ayrılmadan önce COVID-19 testi yaptırması, müteakiben sonuç pozitif ise

seyahatleri iptal etmesi, negatif ise ve hastalık belirtileri görülmüyorsa seyahatlerine devam etmesi,

Seyahat esnasında ve gemiye katılım sağlanacak ülkeye varışta fiziksel mesafeye dikkat edilmesi ve uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması, herhangi bir COVID-19 belirtisi

görülmesi halinde ivedilikle gerekli makamlara bilgi verilmesi,

Gemiye katılım sağlanacak ülkeye gelindiğinde, tercihen gemiye katılım sağlanacak limana yakın bir yerde 14 gün süre ile karantinada kalınması,

Gemiye katılım sağlanacak ülkeye gelindikten sonra 3 veya 5'inci günler içerisinde tekrar COVID-19 testi yaptırılması,

14 günlük karantina sonunda son bir test daha yaptırılarak sonucun negatif çıkması halinde yetkili kişi nezaretinde gemiye katılıma izin verilmesi tavsiye edildiği,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz