Menu

Duyurular


Gemi İnsanları İş Gücü Raporu 2021 Yılında Gemi İnsanları İçin Küresel Arz ve Talep

SİRKÜLER NO: 23.1 / 569-433 = 28/07/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarih ve 2086/775/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping –ICS) alınan 15.07.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

ICS ve BIMCO (Baltic and International Maritime Council-Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi ) tarafından "Gemi İnsanları İş Gücü Raporu: 2021 Yılında Gemi İnsanları İçin Küresel Arz ve Talep" (Seafarer Workforce Report: The Global Supply and Demand for Seafarers in 2021) konulu yayının 28 Temmuz 2021 tarihinde Witherby Publishers aracılığıyla yayımlandığı bildirilmektedir.

Mayıs ayında satıştan kaldırılan "Manpower Report 2015" isimli yayının güncel versiyonu olan söz konusu Raporun; ülkelere özgü rakamlar da dahil olmak üzere dünya deniz ticaret filosu için gemi insanlarına yönelik mevcut arz ve talebin ayrıntılı tahminlerini, gemi insanları arzının demografik yapısının detaylarını, önümüzdeki beş yıl boyunca zabitan ve tayfalara yönelik talebe ilişkin tahminleri, çeşitli denizcilik eğitimleri, işe alım ile işe devamlılık ve bunların olası sonuçlarının belirlenmesi konularını kapsadığı belirtilmektedir.

Bahse konu yayına https://shop.witherbys.com/seafarer-workforce-report/  internet adresi üzerinden ulaşılabilmekte olup, kitabın 150 pound (£) olduğu ve ICS üyesi deniz taşımacılığı firmalarının "ICSMEMBER" kodu ile  %20 indirimle kitabı satın alabileceği ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilginin Ek'te sunulduğu,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz