Menu

Duyurular


Gemi İnsani İşgücü Raporu Hazırlıkları ve Düşük Kükürtlü Yakıtlara Geçiş Sürecinde Yaşanan Sorunlar

SİRKÜLER NO: 20,1 / 585-470 = 25/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.08.2020 tarih ve 2271/931/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 19 Ağustos 2020 tarihli ve Press(20)11 sayılı yazıda, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi ile ICS tarafından yeni gemi insanı işgücü raporu hazırlanacağ bilgisi ile düşük kükürtlü yakıta geçişin sorunsuz olmayacağının görüldüğü anket sonuçlarına yer verilmektedir.

ICS tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan basın bildirisinde, bir önceki ismiyle Gemiadamı İşgücü (Manpower) Raporunun yerini almak üzere, gemi işletmecilerinin, acentelerin ve hükümetlerin eğitim ve istihdam stratejilerini geliştirmek adına ihtiyaç duyduğu piyasa bilgisine ulaşabilmelerini teminen yeni Gemi İnsanı İşgücü Raporunun (Seafarer Workforce Report) hazırlanmasına başlanacağı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, BIMCO, ICS, Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği (INTERTANKO) ve Uluslararası Kuru Yük Armatörleri Birliği (INTERCARGO) tarafından gerçekleştirilen düşük kükürtlü yakıtlara geçiş sürecindeki sorunlara ilişkin anket sonuçlarına dikkat çeken basın bildirisine yer verildiği, yakıt kalitesi ve emniyeti ile ilgili diğer bir anket sonuçlarına dayanan araştırmadan elde edilen bulguların, yakıtlarda toplam tortu, alüminyum+silikon, akma noktası, kül, parlama noktası, asit sayısı ve viskozite söz konusu olduğunda limitlerin üzerinde tespit edildiğinin görüldüğü, sıklıkla tecrübe edilen operasyonel sorunlar açısından ise % 0,50 kükürt oranını geçmeyen uyumlu yakıtlara geçtikten sonra artan slaç birikintileri ve mum görünümünün ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

Ankette, yakıt ikmalinden sonra ticari akaryakıt numuneleri test edildiğinde, en sık parametreler arasında kükürt içeriğinin limitlerin üzerinde tespit edildiği ve sonuç olarak MARPOL Ek VI ile potansiyel uyumsuzluğun bir göstergesi olarak değerlendirildiği,

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz