Menu

Duyurular


Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası Düzenlemenin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Değişikliği

SİRKÜLER NO: 7.4 / 0500-0409 = 18/08/2009

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan, 17/08/2009 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.01-3756 sayılı “Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası Düzenlemenin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” hakkındaki yazısı ekde sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini  rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz