Menu

Duyurular


Gemi Denetimleri ve Gemi Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesi El Kitabı Hk.

SİRKÜLER NO: 7.1 / 323-243 = 23/05/2013Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden alınan, 20 Mayıs 2013 tarih ve 82274029-10-06/105/2324 sayılı “Gemi Denetimleri ve Gemi Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesi El Kitabı” konulu yazısında;


“15 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren yeni Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) ile uluslararası sefer yapan gemilere yetkili limanlarca Gemi Sağlık Sertifikası düzenlenmesine başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) UST ye taraf ülkeler arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla 2011 yılında Gemi Denetimleri ve Gemi Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesi El Kitabını (El Kitabı) yayınlamıştır. Söz konusu El Kitabı içerisinde ayrıca gemi denetimlerinde kullanılmak üzere gemi denetimi kontrol listesi de mevcuttur.


Bu doğrultuda ülkemizde de gemi denetimleri ve gemi sağlık sertifikalarının düzenlenmesi DSÖ taralından yayımlanan Gemi Denetimleri ve Gemi Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesi El Kitabı ve aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.”


Denilmekte olup, ilgi yazıya (Ek 1) ve “Gemi Denetimleri ve Gemi Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesi El Kitabı” Türkçe’sine(Ek 2), İngilizce’sine (Ek 3) aşağıda verilen linklerden ulaşılabilinmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek 1: İlgi YazıEk 3: Gemi Denetimleri ve Gemi Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesi El Kitabı_İngilizce
Dağıtım: Tüm üyelerimiz