Menu

Duyurular


"Gemi Brokerleri Derneği Semineri Yer Değişikliği" Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2/614-459= 24/11/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 24/11/2014 tarih ve 4906-796 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Odamızın 18.11.2014 tarih ve 4816 sayılı yazısına atfen;
 
28 Kasım 2014 Cuma günü 14:00 te Gemi Brokerleri Derneği'nde (Bağdat Caddesi no:99 Hayat Apartmanı Daire : 2 Feneryolu / Kadıköy);
 
-Kurtarma Yardım ve Sözleşme Tipleri
-Tarafların Sorumlulukları ve Avarya,
-Türk Boğazları Tekeli,
 
konularında düzenleneceği bildirilen Seminer, yoğun katılım nedeni ile aynı tarih ve saate Odamız meclis Salonu'nda düzenlenecektir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz