Menu

Duyurular


Gemi Brokerleri Derneği Semineri Duyurusu Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2/600-446= 19/11/2014
 

 
İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 18/11/2014 tarih ve 4816-777 2014 sayılı yazısında;
 
"İlgi : Gemi Brokerleri Derneği tarafından gönderilen 17.11.2014 tarihli e- posta mesajına atfen
 
" İlgi e - posta mesajı ile; 28 Kasım 2014 Cuma günü 14:00'te Gemi Brokerleri  Derneği 'nde (Bağdat Caddesi No: 99 Hayat Apartmanı Daire:2 Feneryolu/Kadıköy);
 
- Kurtarma Yardım ve Sözleşme Tipleri,
- Tarafların Sorumlulukları ve Avarya,
-Türk Boğazları Tekeli,
 
konularında bir seminer düzenleneceği belirtilerek Odamızdan üyelerimize duyuru yapılması istenmektedir.
 
Seminere katılmak isteyen üyelerimizin Gemi Brokerleri Derneği (Telefon : 0216 337 27 09 / e-posta: İnfo@gbd.org.tr) ile temasa geçmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. "
 
Denilmektedir.  
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz