Menu

Duyurular


Gemi Boya Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 567-393 = 29/07/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.07.2019 tarih ve 2783-506/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından “Gemi Boya Yönetmeliği” 27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacının gemilerin karinalarında kullanılan organik kirlenmeyi önleyici sistemlerinde biyosit olarak kullanılan organotin bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gemilerin deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ile kargo tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gereklerine yönelik usul ve esasları düzenlemek olduğu,”

Belirtilmektedir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz