Menu

Duyurular


Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği’ne (Taslak) Görüş Talebi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 560-395 = 05/09/2022 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.09.2022 tarih ve 2759/628/2022 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda;

Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi, deniz ortamının korunması ve gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla, gemilerden atık alınması, atık kabul tesislerinin kurulması, işletilmesi ve atık alma gemileri ile gemilerin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla Bakanlıkları tarafından “Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği (Taslak)” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-1’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin Ek-2’de sunulan “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek 13.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususu,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz