Menu

Duyurular


Gemi Atık Alım Gemileri (Barç)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 519-307= 01/09/2023 İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ’nden alınan 17.08.2023 tarih ve E-92794522-804.99-2023.1302027-5720 sayılı yazısı. 

 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda İ.B.B. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne gemilere hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi' nin (İstaç) atık alım gemilerinin yetersiz olduğu, kaptan ve acentelerle iletişimde sorunlar yaşandığı, ayrıca gemilere hizmet veren mevcut Atık alım gemilerinde donanım eksikleri bulunduğu, özellikle yolcu gemilerine hizmet veren barçlarda bulunan halatların rıhtımdaki gemiye yetişmediği ve kısa kaldığı, bazılarında ise kapasitesi dolu olduğu için hizmet verememekte oldukları 10.08.2023 tarih ve 27.1/470 sayılı yazımız ile bildirilerek sorunların giderilmesi talep edilmiştir.

 

Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden cevaben alınan ilgili yazıda ;

 

‘’a) 10.08.2023 tarih ve Dn.27.1.470 sayılı yazınız.

  b) 16.08.2023 tarih ve E-92794522-155.01.06-2023.1308819 sayılı yazımız.


İlgi (a) yazı ile bildirmiş olduğunuz söz konusu durum Başkanlığımızca incelenmiş olup, ilgi (b) yazı ile yüklenici firmaya eksiklerin tamamlanması konusunda gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır. 

Ayrıca RG 5.6.2009 tarih- Sayı 27249 Gemilerden Atık Alınması ve Kontrolü Yönetmeliğinin Gemilerin yükümlülükleri Başlıklı 10. Maddesi 2. Paragrafta (Değişik:RG-18/3/2010-27525)” Bir limana varmak için yola çıkan gemilerin donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri; gemilerin ürettiği atıkların atık türü ve miktarını, bu atıkları verip vermeyeceğini veya bir sonraki limanda atıklarını boşaltacağını, ilgili atık alım yükümlüsüne ve liman başkanlığına Bakanlık ve Müsteşarlık tarafından belirlenecek haberleşme yöntem ve sistemi ile bildirir.” denilmekte olup söz konusu yönetmeliğe uyulması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.’’ 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz