Menu

Duyurular


Gemi Adamlarını Karşılayan Görevliler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 731- 564 =16/09/2021 


İlgi: İstanbul Valiliği İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin 15.09.2021 tarih ve E-11767438-000-100427 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

         ‘’23.06.2021 tarihli ve 65462 sayılı yazımız.

 

Gemi adamlarının karşılanmasına ilişkin havalimanımızdaki mevcut uygulamanın 02/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak bu konudaki işlemlerin belirlenecek yeni esaslara göre yürütüleceği ilgi yazımızla bildirilmişti.

Yeni uygulamanın esasları belirlenmiş olup uygulamanın başlatılması İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonunun 24.08.2021 tarihli toplantısında karara bağlanmıştır.

Bu çerçevede; 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren gemi adamlarını karşılayan gemi adamı acentesi personeli ile gemi adamlarına ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

1. Gemi adamlarını karşılayacak gemi adamı acentesi personeli bagaj alım salonuna girmeyecek ancak zorunlu hallerde Havalimanı Mülki İdare Amirinin izniyle bu alanlara giriş yapabilecektir.

2. Gemi adamlarını karşılamaya gelen gemi adamı acentesi personeli ilk olarak İGA Pass personelinin refakatinde Meeting Lounge'da oluşturulan Polis Kontrol Masasına gerekli belgelerle birlikte müracaat edecektir.

3. Polis Kontrol Masasında yapılacak belge kontrolleri sonrasında gemi adamlarının pasaport kontuarlarından teslim alınması ve teslim alınan gemi adamlarının Meeting Lounge'daki Polis Kontrol Masasında bekleyen gemi adamı acentesi personeline teslim edilmesiyle ilgili iş ve işlemler İGA Pass personeli (İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş veya TAYA Yolcu Hizmetleri A.Ş personeli) tarafından yapılacaktır.

4.  Kontrol Masasında görevli polis memuru evrakları kontrol ettikten sonra gemi adamını karşılamaya gelen acente personeline vize harcını yatırması için hazırladığı makbuzu verecek, personel vize harcını yatırdığına ilişkin dekont ve ilgili diğer evrakları İGA Pass personeline teslim ettikten sonra Meeting Lounge'da gemi adamlarının getirilmesini bekleyecektir.

5.  Meeting Lounge'da acente personelinden evrakları teslim alan İGA Pass personeli bagaj alım salonunda bulunan 3 numaralı pasaport kontuarına giderek evrakları görevli pasaport polisine teslim edecektir.

6.   Kontuarda görevli pasaport polisi evrakları kontrol ettikten sonra gemi adamlarına kaşe vize vererek girişlerini sağlayacaktır.

7.  Pasaport işlemleri tamamlanan gemi adamlarına bu aşamadan sonra İGA Pass görevlileri eşliğinde normal yolcu prosedürü uygulanacak ve bagajların alınmasını müteakip Meeting Lounge'daki Polis Kontrol Masasına getirilerek bağlı bulundukları acente personeline teslim edilecektir.

        Esasları yukarıda belirtilen yeni uygulamanın 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle başlatılması, bu tarihe kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli hazırlıkların tamamlanması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz