Menu

Duyurular


Gemi adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0182-141 = 17/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/03/2011 tarih ve  1124-168/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gemi adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı” 15.03.2011 tarih ve 27875 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu Karar’da

 

“bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile karar verildi. 17/2/2011

                                                                                                 

Muhalefet Şerhi

Toplu iş sözleşmelerindeki yemek bedelinin çok üzerinde (yaklaşık altı katı olarak) belirlenmiş olan 2010 yılı iaşe bedelinin, yürürlükte bulunan günlük net asgari ücret göz önünde bulundurulmadan, çoğunluk kararı ile daha da artırılmış olmasının denizcilik sektörünü zor durumda bırakacağı açıktır. Bu nedenle çoğunluk kararı ile belirlenen iaşe bedeline muhalifiz. 17.02.2011

           

          Av. Z. Ulaş YILDIZ                                                                           Hasan YILMAZ

            TİSK Temsilcisi                                                                     TİSK (TÜHİS) Temsilcisi

 

Recep DÜZGİT

DTO (İ.M.E.A.K.B.)”

belirtilmektedir.”

 

Denilmekte olup, alınan karar ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz