Menu

Duyurular


Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 518-306 = 01/09/2023 


İlgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 01.09.2023 tarih ve 32296/2023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz