Menu

Duyurular


Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 574-406 = 13/09/2022 


İlgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 13.09.2022 tarih ve 31952/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

  

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz