Menu

Duyurular


Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliğ

SİRKÜLER NO: 27.1 / 569-331 = 19/09/2023 


Değerli Üyelerimiz,

 “Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İTG:2023/1)” 19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bir ay sonra yürürlüğe girecektir.’’

• Gemi Acentelik Ücretlerine 1987,1994,2004 ve 2008 yıllarında yayınlanan tarifelerde herhangi bir artış uygulanmamıştır. Sadece 2008 yılında yapılan değişiklikle tarife ABD Doları iken Euro olarak değişikliğe uğramıştır. 10.03.2008 tarihinde Euro/ ABD Doları Paritesi 1,53 iken bugün itibari ile 1,07’ya kadar inmiş bulunmaktadır. Dolayısı ile gemi acenteleri ücretleri 36 yıldır aynı ABD Doları rakamları düzeyindedir. Halbuki 1987 yılındaki 1,00 ABD Doları’nın 2023 yılı itibari ile aradan geçen 36 yılda ABD’deki enflasyon artışıyla birlikte eş değeri 2,65 ABD Doları olmuş durumdadır. Diğer bir deyişle 36 yıl önceki 1,000 ABD Doları’nın satın alma gücünün karşılığı 2023 yılında 2,650 ABD Dolarına karşılık gelmektedir.  

• Gemi Acenteliği Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’ de değişiklik yapılarak günümüz koşullarına göre güncellenmesi ve basitleştirilmesi gerekliliği doğurmuştur. Yapılan değişikliklerle 28224 sayılı 05.03.2012 tarihinde yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmiştir.

• Düzenli Sefer Yapan Konteyner Acentelerinin yıllardan beri talepleri doğrultusunda yapılan değişikliklerle önemli düzeyde talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapılarak ihtiyaçları çözüme kavuşturulmuş, yaptıkları hizmetlerle tarife uyumlu hale getirilmiştir.

• Türk Bayraklı gemiler için geçmiş dönemlerde yapılan özel protokoller ile verilen indirim gizlilik ilkesi nedeni ile duyuru yapılamamakta ve protokolün uygulanmasında sıkıntılar yaşanmakta iken tebliğe eklenmesi nedeni ile Türk Bayraklı gemilere %50 indirimin tüm sektörce uygulanması zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge’ de de Türk Bayraklı gemilere indirim verildiğinden yönerge ile uyumlu hale getirilmiştir.

• Bilindiği üzere 2022 yılında Montrö Sözleşmesinden kaynaklanan Altın Frank hesaplaması kısmen güncellenerek fener, tahlisiye ve sağlık sıhhiye ücretleri 5 (beş) misli diğer bir deyişle %400 (dörtyüz) arttırılarak yürürlüğe konulmuştur. Yine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk, Römorkaj, Eskort ve diğer tarife kalemlerini yıl içerisinde üç, dört kez ciddi artışlar yapmış bulunmaktadır. Tüm bu artış kalemleri gemi acenteliği mesleğini çok daha büyük finansal yükümlülükler ve riskler altında bırakmaktadır.

Bu gerekçelerle tarife değişikliğine gidilmesi ve üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu minvalde başta İmeak ve Mersin Deniz Ticaret Odalarımızın işbirliği ve destekleri ile gerekli çalışmalara başlanılmış ve geldiğimiz noktada Bakanlığımız ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda Resmi Gazetede 2023/1 sayılı tebliğ yayınlanarak sorunlar giderilmiştir.

19.09.2023 tarih ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bir ay sonra yürürlüğe girecek olan yeni Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’ in (İTG:2023/1) ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni eder, bu vesile ile tarife değişikliğinde emeği geçen tüm paydaşlara sektörümüz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunar, hepinize başarılar dileriz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep DÜZGİT

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 


Ek: Yazımız, Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret tarifesi Tebliğ ve Ekler

Dağıtım: Tüm üyelerimiz