Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 234-199 = 22/03/2016                  

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2016 tarih ve 1236-229/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi, 18-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Binası'nda (Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok.No:23 Cihangir-Beyoğlu/İSTANBUL) yapılacak olup, eğitim kontenjanı 65 kişi ile sınırlıdır. Katılımcı listesi, başvuru sırasına göre belirlenecek, gemi acente firmasında çalışmayanların başvuruları yer durumuna göre değerlendirilecektir.
 
1. Eğitime; en az lise mezunugemi acente firmasında çalışan ve gemi acente personeli kimlik kartı olmayan kişiler katılabilecektir.
 
2. Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nin 18.maddesinin a) bendi gereğince, denizcilik eğitimi veren lise veya denizcilikle ilgili yükseköğretim programından mezun olanlar eğitime katılmaksızın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular ve Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurarak gemi acentesi personeli kartı alabilirler.
 
3. Eğitim; Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Binası'nda (http://www.vda.org.tr/İletişim/tabid/281/Default.aspx) Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00 arasında verilecek, sınav 23 Nisan 2016 Cumartesi günü Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi'nde (Ortaköy/İSTANBUL) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca yapılacaktır.
 
4. Sınav sonunda başarılı olanlar Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na müracaat ederek "Gemi Acentesi Personeli Kimlik Kartı"talebinde bulunacaklardır.
 
5. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.
 
6. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak, eğitim sırasında katılımcılara "Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı"  ve "Soru Bankası" dağıtılacaktır.
 
7. Eğitime katılmak isteyen eğitim niteliklerine haiz kişilerin, başvurularını ekte yer alan firma antetli dilekçe, öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi, (en az lise diploma fotokopisi) ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte en geç 15 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar 0.212.293 79 35 No.lu faksa veya fatmanur.nomer@denizticaretodasi.org.tr veya merve.hantal@denizticaretodasi.org.tr e-posta adreslerinden birine göndermeleri hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek : Firma Antetli Kağıdına Yazılacak
       Dilekçe Örneği (1 sayfa )
    
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz