Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0532-437 = 03/09/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 02/09/2009 tarih ve  3762 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, bir gemi acente firmasında gemi acentesi sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya yetkili personeli olarak çalışanların, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

           

Bu çerçevede, 2009 yılı Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, Odamız Merkezinde 29-30 Eylül 2009 tarihlerinde saat 14:00-18:00 arasında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü yetkililerinin katılımı ile 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5911 sayılı Kanun ile önemli değişikliğe uğrayan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Mevzuatı konusunda yapılacak olup,

 

Seminerin ilk günü 29 Eylül 2009 Salı günü ;

         Yükümlülük,

         Taşıtların kontrolü,

         Özet beyan

 

İkinci günü 30 Eylül 2009 Çarşamba günü ise ;

         Gemilerin acil bakım/onarımı, yakıt, kumanya, malzeme verilmesi, transit aktarma mevzuatı,

         Çalışma zamanı ve mesailer,

         Ceza ve itirazlar

konularında seminer verilecektir.

 

Yenileme eğitim seminerine ; bir gemi acente firmasında sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya yetkili personel olarak çalışan ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin süresini uzatarak yenilemek isteyenler katılabileceklerdir. Odamızca, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Seminere katılmak isteyenlerin acente kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak en geç 25 Eylül 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar 0212 293 79 35 ya da 0212 243 54 97  nolu fakslardan birine göndermeleri  gerekmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 dilekçe örneği 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz