Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0139-0116 = 23/02/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/02/2009 tarih ve  638 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gemi Acente Firmalarında Sorumlu Müdür, Müdür Yardımcısı ve

Yetkili Personel Olarak Çalışanların Dikkatine,

 

Bilindiği üzere, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik ve Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, bir gemi acente firmasında gemi acentesi sorumlu müdür, sorumlu müdür yardımcısı veya yetkili personeli olarak çalışanların, sertifika tarihinden itibaren dört yılı geçirmemek kaydıyla en az bir defa gemi acenteliği yenileme eğitim seminerlerine katılarak Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin sürelerini uzatmaları gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, 2009 yılı Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, Odamız Merkezinde 25-26 Mart 2009 tarihlerinde saat 14:00-18:00 arasında yapılacak olup,

 

Seminerin ilk günü;

- T.D.İ. Genel Müdürlüğü’nce  “Liman  Hizmetleri  Tarifeleri’ne  ilave  edilen  Kurtarma Yardım Hizmeti        

- Kıyı  Emniyeti  Genel  Müdürlüğü’nce “Boğazlar’da  yaşanan  kazalar, Türk  Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü,VTS ve uygulamaları”

 

- Deniz  Hukuku  Derneği’nce “Türk  Boğazları’nda  kaza  yapan  veya  makine  arızası nedeni  ile  durmak  veya  düşük  hızla  seyretmek  zorunda  kalan  gemilere kaptan ve donatanlarının talep ve rızası olmadan verilen hizmetlerin hukuki mahiyeti”

 

İkinci günü ise Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce “Türkiye ve Dünyadaki uygulamalar, denetimler, cezalar ve ödemeler 

 

konularında seminer verilecektir.

 

Yenileme eğitim seminerine ; bir gemi acente firmasında sorumlu müdür, müdür yardımcısı veya yetkili personel olarak çalışan ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen kimlik belgelerinin süresini uzatarak yenilemek isteyenler katılabileceklerdir. Odamızca, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Seminere katımak isteyenlerin acente kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak en geç 19 Mart 2009 Perşembe günü mesai bitimine kadar 0212 293 79 35 ya da 0212 243 54 97  nolu fakslardan birine göndermeleri  hususunu,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Dilekçe Örneği

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz