Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri (MERSİN DTO)

SİRKÜLER NO: 12.2 /437-350 = 22/06/2020


İlgi: Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.06.2020 tarih ve 54778649-2.263-793 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

(a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteliği Yönetmeliği.

(b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

(c) 05.06.2020 tarih ve 734/20 sayılı yazımız.

(d) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 17.06.2020 tarih ve E.33287 sayılı yazısı.

İlgi (c) yazımız ile Mart ayında ertelenen Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerinin 18 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiş; ancak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı ile söz konusu eğitim seminerinin %50 salon kapasitesi ile sosyal mesafe kuralına uygun olarak tıbbi maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde yaygın eğitim olarak yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, söz konusu Yenileme Eğitim Semineri 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda (Adres: 3 Ocak mh.Cemal paşa cd.No.l Akdeniz/Mersin) %50 salon kapasitesi ile sosyal mesafe kuralına uygun olarak tıbbi maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

 

Denilmektedir.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz