Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0294-223 = 05/05/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/05/2011 tarih ve  1853-279/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 28.04.2011 tarih ve 12835 sayılı yazısına atfen;

 

Odamızın yazılı başvurusuna istinaden, Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi’nin “Yenileme Eğitim Seminerlerinin Açılması, Tarih, Süre ve Yeri” başlıklı 11.maddenin 2.fıkrasında “yenileme eğitim seminerleri, hafta içi veya hafta sonu olmak üzere iki gün yapılır. Seminer konuları komisyon tarafından belirlenir.” hükmü gereğince Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri’ne bir gün katılanlara katılımcı belgesi verilmesinin uygun görülmediği, bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz