Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 12.3 / 760-586 = 29/09/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.09.2021 tarih ve 2632/1016/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Gemi Acentelik Bilgi Sistemi konulu, Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yetkililerince, 25 Ekim 2021 Pazartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında Zoom Video Konferans üzerinden gerçekleştirilecektir.

Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin, en geç 22 Ekim 2021 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar, Odamız Web sayfasında bulunan (https://www.denizticaretodasi.org.tr/ ) Eğitim / Sunumlar sekmesi üzerinden, sisteme dilekçe örneği ve gemi acentesi personel tanıtım kartı fotokopisini yükleyerek başvuruda bulunabilecekleri hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz