Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 12.3 / 688-384 = 07/11/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.11.2023 tarih ve 2631/749/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Gemi Acente Bilgi Sistemi konulu, Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü yetkililerince, 21 Kasım 2023 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinde gerçekleştirilecektir.

Seminere katılarak gemi acentesi personeli tanıtım kartını yenilemek isteyen üyelerimizin, en geç 17 Kasım 2023 tarihi Cuma günü mesai bitimine kadar, Odamız Web sayfasında bulunan (www.denizticaretodasi.org.tr ) Eğitim / Sunumlar sekmesi üzerinden, sisteme dilekçe örneği ve gemi acentesi personel tanıtım kartı fotokopisini yükleyerek başvuruda bulunabilecekleri hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz