Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Semineri ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 007-007 = 10/01/2014
 

 
İlgi: Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 0701/2014 tarih ve  22 / 14 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
İlgi :(a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi   Acenteleri Yönetmeliği.
        (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi
 
İlgi mevzuatlar gereğince, 2014 yılında Odamız tarafından düzenlenecek “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” programı Ek-1’de sunulmuştur.
 
Bu kapsamda, 03-07 Şubat 2014 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen  “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, Ek-2’de sunulan dilekçe örneğini doldurarak 31 Ocak 2014 Cuma  günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
 
Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda temas bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.
 
Odamız İletişim Bilgileri                                 :
Halil DELİBAŞ
(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)
Telefon        : 0324-3277000
E-Mail         : hdelibas@mdto.org
 
Eda KARA (ÖKTEM)
(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)
Telefon       :0324-3277000/ Dahili: 136
E-Mail        : edakara@mdto.orgeoktem@mdto.org
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                       Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ekleri  :
Ek.1 2014 Yılında Odamızca Mersin’de Düzenlenecek Gemi Acenteliği Eğitim Semineri ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Programı (1 Syf.)
Ek.2 Gemi Acent.Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği (1 Syf)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz