Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Semineri ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 061-050 =  30/01/2012

 

İlgi: Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 26/01/2012 tarih ve  116-12/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi : (a) 02.06.2011 tarih ve 27952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği.
           (b)GemiAcenteleriEğitimYönergesi

İlgi mevzuatlar gereğince, Odamız tarafından 2012 yılında düzenlenecek “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” programı, Ek.1’de sunulmuştur.

Eğitim Semineri takviminde de görüleceği üzere,

1.     23-24 Şubat 2012 tarihleri arasında Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

2.     26-31 Mart 2012 tarihleri arasında Gemi Acenteliği Eğitim Semineri

yapılacaktır.

Bu kapsamda, 23-24 Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin, Ek.2’de sunulan “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği”ni firma antetli kağıtlarına doldurarak, dilekçe ekine kimlik belgesi fotokopilerini eklemek suretiyle, 22 Şubat 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, 26-31 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenmesi öngörülen “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri”ne katılmak isteyen kişilerin ise, Ek.3’de sunulan “Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine Katılmak İçin Dilekçe Örneği”ni doldurarak dilekçe ekinde belirtilen belgelerle birlikte, 21 Mart 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ekler :

Ek.1 2012 Yılı Eğitim Takvimi (Dosyayı İndir)
Ek.2 Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Başvuru Dilekçesi Örneği
Ek.3 Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine Başvuru Dilekçesi Örneği

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz