Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 865-700 = 20/11/2020 


        İlgi: Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2020 tarih ve 1252/2020 sayılı yazısı.

 

        Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

       (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 16.10.2020 tarih ve 57686 sayılı yazısı.

(b)      T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 19.11.2020 tarih ve E. 16964289 sayılı yazısı.

(c)       Mersin Liman Başkanlığı'nm 20.11.2020 tarih ve 3138 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) yazısı ile Gemi Acenteliği Eğitim Seminerlerinde online uzaktan eğitim kullanılabileceği, eğitim sonucu yapılacak sınavların ise fiziki olarak gerçekleştirilebileceği bildirildiğinden, 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde Odamız tarafından düzenlenecek olan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri'nin video konferans aracılığıyla Zoom üzerinden, sınavının ise fiziki olarak gerçekleştirileceği 20.10.2020 tarih ve 444 sayılı sirkülerimiz ile daha önceden duyurulmuştu.

Ancak Mersin Liman Başkanlığı'nm ilgi (c) yazısında; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün ilgi (b)'de kayıtlı yazısısında "04 Ocak 2021 tarihine kadar yüzyüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılamayacaktır" denildiği belirtilerek, Odamız tarafından düzenlenmesi planlanan söz konusu eğitim semineri sonunda gerçekleştirilecek olan sınava personel görevlendirilmesi yapılamadığı bildirilmektedir.

Bu nedenle, 28 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan sınav fiziki olarak yapılamayacağından, 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri iptal edilmiştir.

Eğitime katılmak üzere Odamıza başvuran kişilerin hakları saklı kalmakla birlikte, düzenlenecek ilk eğitim seminerinde bu kişilerin başvuruları tekrar işleme alınacaktır.

 

         Denilmektedir.

        Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz