Menu

Duyurular


Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13/0449-0327 = 25/07/2007
 

İlgi:  İMEAK Bölgeleri DTO'dan alınan, 23/07/2007 tarih ve 3761-301/2007 sayılı " Gemi Acenteliği Eğitim Duyurusu” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

Gemi Acenteliği Eğitim Yönergesi’nce düzenlenecek gemi acenteliği eğitim programı, 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılı Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliği’nin 7.maddesinde yer alan niteliklere haiz, gemi acenteliği firmalarında çalışsın ya da çalışmasın gemi acentesinde çalışmak ve gemi acentesi yetkili personeli olmak isteyen kişiler için düzenlenecek olup, eğitim semineri 17-21 Eylül 2007 tarihleri arasında İstanbul’da ve bu tarihlerde veya sonrasında eğitim vermek isteyen İMEAK DTO şubelerimizde (en az 15 başvuru olması halinde veya diğer şubelerle birleşik olarak ve yine en az 15 kişi olması halinde) yapılacaktır.

 

Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri arasında toplam beş gün sürecek, Cumartesi günü sınav yapılacak, sınav sonuçları eğitimin yapıldığı merkezdeki sınav komisyonu tarafından sınav gününü izleyen üç gün içinde eğitim komisyonuna bildirilecek, eğitim komisyonunca sınav sonuçları Denizcilik Müsteşarlığı ile Odamıza internet sayfasında yayınlanmak üzere gönderilecek, sınav sonuçlarına göre komisyon tarafından hazırlanacak raporun Müsteşarlığa ulaşmasını müteakip, Müsteşarlık tarafından sınavda başarılı olanlara fotoğraflı ve onaylı acente yetkili personel sertifikası taahhütlü olarak gönderilecektir. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi’nin 16.maddesi gereği, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava katılamayacak ve yatırdıkları ücret (Müsteşarlığa ödenecek sertifika ücreti) iade edilmeyecektir. Eğitim esnasında katılımcılara Odamız tarafından bastırılacak eğitim dokümanları dağıtılacak olup, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacaktır (Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilecek sertifika ücreti hariç).

 

Eğitime katılabilmek için daha önceden Odamıza yazılı başvuruda bulunan kişilerin ;

 

1.         Öğrenim durumlarını gösteren diploma fotokopisi, ( en az lise diploması )

2.       2 adet 4,5x6 ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş fotoğraf,

3.       1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

belgelerini Odamıza ve Şubelerimize elden ya da posta aracılığıyla 10 Ağustos 2007 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmekte olup, bu tarihten sonra teslim edilecek belgeler katılımcı sayısına göre değerlendirilecek ya da bir sonraki seminere bırakılacaktır. 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz