Menu

Duyurular


Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.2  / 245-146 = 27/03/2019


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca,  27.03.2019 tarih ve 30727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte sunulmaktadır.

05.03.2019 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, Resmi  Gazetenin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan yönetmelik  maddesi ve  “Yasaklar” başlıklı, 12/1-c fıkrası aşağıda yer almaktadır.

c) Temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak; her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler.”

 

Düzenleme ile gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri verebileceklerdir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: 27.03.2019 tarih ve 30727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği

 

Ek 2: 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz