Menu

Duyurular


Gemi Acenteleri ve Gemi Brokerleri Asgari Standartları Taslağı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 520-425 =23/07/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.07.2020 tarih ve 2022-843/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu'nun (FONASBA) 21 Temmuz 2020 tarihli ve bila sayılı yazısında, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından hazırlanan "Gemi Brokerleri ve Acentelerin Tavsiye Edilen Asgari Standartları" taslak dokümanına yer verilmektedir.

Ek'te detayları sunulan bahse konu taslak dokümanın acenteler ve gemi brokerleri tarafından gözden geçirilerek, görüşlerin https://bit.ly/2ONlzDG linkinden erişim sağlanabilen bildirim formatına uygun olarak 21 Eylül 2020 tarihine kadar FONASBA Genel Müdürü Sayın Jonathan William'a (generalmanager@fonasba.com ) iletilmesi istenmekte olup, görüş ve öneriler değerlendirilerek söz konusu standartların nihai şekline getirileceği,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz