Menu

Duyurular


Gemi Acente Faaliyetlerine İlişkin Bulaş Hastalıklar Protokolleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 383-278 = 27/05/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.05.2021 tarih ve 1478/530/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents - FONASBA) tarafından Odamıza gönderilen 25.05.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping - ICS) tarafından Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan "Koronavirüs Salgını ile İlgili Olarak Gemi ve Kıyı Personeli İletişiminin Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Rehber" ile gemi ve kıyı arasında COVID-19 (ve diğer bulaşıcı hastalıkların) bulaş riskinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin ele alındığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, tüm güvenlik tedbirleri alınarak acente temsilcilerinin gemiye çıkışlarının sağlanabilmesi ve acenteler tarafından gemiye ve gemi personeline gerekli hizmetin verilebilmesi amacıyla söz konusu Rehbere gemi acentelerinin ihtiyaçlarını ilgilendiren detaylı ilaveler yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, örneğin COVID-19 pandemisi süresince gemiye katılım zorunluluğunu belirleyen faktörler, uzaktan çalışmanın mümkün olduğu durumlarda iş süreçlerinin yürütülme biçimleri ve acentelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ya da ertelenmesini belirleyen hususların da bahse konu Kılavuza ilave edilmek üzere FONASBA'ya iletilebileceği,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz