Menu

Duyurular


Gelir Vergisi Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.4 / 776-626 = 24/12/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.270) tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 tebliğ

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO