Menu

Duyurular


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 52-42 = 27/01/2022 


İlgi: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 27.01.2022 tarih ve 31732/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) ‘’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz