Menu

Duyurular


Geleceğin Yakıtları ve Teknoloji Projesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 113-65 = 20/02/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.02.2023 tarih ve 561/142/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup, alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmi web sitesinde yer alan (https://bit.ly/3K9w02r) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi”nin revize edilmesi sürecinde, IMO tarafından Üye Devletleri bilgilendirmek için düşük ve sıfır karbonlu gemi teknolojisi ile denizcilik yakıtlarının mevcudiyeti ve hazırlık durumu hakkında bir değerlendirme sağlaması için hazırlanan “Geleceğin Yakıtları ve Teknoloji Projesi” hakkındaki duyuru Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.’’


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz