Menu

Duyurular


Gecikme Zam Oranlarında Değişiklik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 356-208 = 22/05/2024


Konu: Gecikme Zam Oranlarında Değişiklik Hk


21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’8484 Gecikme Zam Oranlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz