Menu

Duyurular


Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş Çıkış Usulleri / Kırım’a Seyahatler

SİRKÜLER NO: 22.3 / 251-212 = 28/03/2016                           

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan alınan 28/03/2016 tarih ve 36935900-010.07.02/E.431 sayılı "Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklarına Giriş Çıkış Usulleri / Kırım’a Seyahatler" konulu yazısında;
 
“Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (Uluslararası İlişkiler ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü)’nün 22.03.2016 tarihli ve 21536506-724.99[724.99]/E.21963 sayılı yazısına atfen;
 
Dışişleri Bakanlığımız tarafından, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 4 Haziran 2015 tarihli kararıyla kabul edilen Geçici Olarak İşgal Edilmiş Ukrayna Topraklama Giriş ve Çıkış Usullerinin, Ukrayna Başbakanı Arseniy YATSENYUK tarafından 8 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği, düzenlemenin yabancıların ve vatansızların Kırım’a giriş çıkışları, İşgal Yasasından bu yana yalnızca Kontrol Noktalarındaki Devlet Sınır Servisi Yetkililerinin iznine tabiyken Devlet Göç Servisi’nin yerel şubelerine önceden yapılacak başvuruya istinaden verilebilecek Özel İzne bağlı kılındığı, ayrıca Kırım'a girişlerin yalnızca bu belgede öngörülen amaçlarla sınırlandırılarak turistik amaçlı seyahatlerin önünün kapatıldığı ifade edilmekte olup Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odesa Başkonsolosluğumuz tarafından da internet sayfası ve sosyal medya hesaplan üzerinden vatandaşlarımıza yönelik duyuruların yapıldığı bildirilmektedir.
 
Bu itibarla Kırım'a seyahat edecek olan tüm ticari unsurlarımızın bilgi sahibi olması amacı ile bağlılarınıza gerekli uyan ve bildirimlerin yapılması gerektiği,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz