Menu

Duyurular


Geçici Depolama İşlemlerinde Eşyanın Teslimi ve Yük Teslim Talimat Formu’na İlişkin Bilgilendirme

SİRKÜLER NO: 8.7 / 532-432 =29/07/2020 


Sayın Üyemiz,

 

28.07.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Derneğimizin 28.07.2020 tarih ve 8.7/532 sayılı Geçici Depolama İşlemlerinde Eşyanın Teslimi ve Yük Teslim Talimat Formu’na İlişkin Bilgilendirme konulu yazısı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazımız

 

Ek: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2020 tarihli yazısı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz