Menu

Duyurular


Gazdan Arındırma Uzmanlığı

SİRKÜLER NO: 4.10 / 0729-592 = 29/12/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/12/2009 tarih ve  5497-575/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“ T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2009 

  tarih ve 44732 sayılı yazısına atfen;

 

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım-Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği” 21 Aralık 2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik Md.9 ve Md.12 gereğince göre; Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen gazdan arındırma uzmanının, gaz ölçümlerini başka bir kimseye devretmeksizin yapmak zorunda olduğu İlgi yazı ile bildirilmiştir.

 

Ancak, gazdan arındırma işlemlerinin gazdan arındırma sertifikası bulunan kişi adına, gazdan arındırma uzmanlığı sertifikası olmayan ve yetkisiz kimselerce yapıldığı yönünde Müsteşarlıkça duyumlar alındığı,

 

Bazı tesislerde yakın tarihlerde yaşanan patlama ve yangın olaylarının önüne geçilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi, gemi ve tesislerimizin ekonomik kayıp vermemesi için; sertifikalı gazdan arındırma uzmanlarının çalıştırılması ve bu uzmanlarında Yönetmelikte belirtilen yetki ve sorumluluk konusunda gerekli titizliği göstermeleri, ayrıca bu önemli görevinde kontrol edilmesi gerektiği, 

 

Bu kapsamda, Müsteşarlığa ait Bölge Müdürlükleri ve Bağlısı Liman Başkanlıklarındaki denetim personelinin, gazdan arındırma ve belgelendirme işlemleri sırasında bu hususlara daha fazla dikkat edeceği, Tersane, Tekne İmal Yerleri ve Gemi Söküm Tesislerinin ihtiyacı olan uzmanların www.denizcilik.gov.tr adresinden “Müsteşarlığımız tarafından Yetkilendirilen Personel” linkinden ilan edilen kişiler arasından seçilmesi ve bu kişilere yaptırılması zorunluluğu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz