Menu

Duyurular


Gazdan Arındırma Uzmanlığı Kursu

SİRKÜLER NO: 4.10 / 0206-0171 = 24/03/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/03/2009 tarih ve  1229-148/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa Ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2009 Tarih ve 8977 Sayılı Yazısına atfen;

 

1. “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım-Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği”nin 21 Aralık 2004 tarih ve 25677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe girdiği, Yönetmeliğin gazdan arındırma uzmanını; “Üniversitelerin en az dört yıl öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun olan kimya mühendisi veya kimyagerler ile üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden mezun, petrol ve petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az beş yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlar ile beş yıl tersanelerde çalışmış gemi mühendisi veya makine mühendislerinden Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversiteler ya da İdarenin uygun gördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilen gazdan arındırma eğitimini başarı ile tamamladığını gösteren sertifika ile müracaatı sonucunda İdareden, Gazdan Arındırma Uzmanlığı Belgesi almış kişi” olarak tanımladığı,

 

2. Denizcilik Müsteşarlığı’na bu güne kadar yapılan müracaatlardan, gazdan arındırma uzmanı sertifikası almak isteyenlerin yeterli sayıya ulaştığı ve yeniden kurs açma ihtiyacının hasıl olduğunun anlaşıldığı ve Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tuzla Halk Eğitim Merkezinde gazdan arındırma kursunun yapılmasının kararlaştırıldığı,

 

3. Bu bağlamda, kurum/kuruluşunuz içerisinden Yönetmeliğin tanımladığı niteliklere uygun ve gazdan arındırma uzmanı sertifikası almak isteyenlerin, www.denizcilik.gov.tr adresinin “Duyurular” kısmında istenen belgelerle birlikte Tuzla Liman Başkanlığı’na (İstanbul/Tuzla) 15.04.2009 tarihine kadar müracaat etmelerinin gerektiği,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: Gazdan Arındırma Uzmanlığı Kurs Duyurusu

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz